TẤM DA LÓT BÀN kích thước 40*50cm
Độ dày của da: 3li5
Chất liệu tấm da lót bàn: Da bò nguyên tấm 100%
Mã SP: TLB-280DB

TẤM DA LÓT BÀN
23453 23453 23453 23453 1000

TẤM DA LÓT BÀN kích thước 40*50cm
Độ dày của da: 3li5
Chất liệu tấm da lót bàn: Da bò nguyên tấm 100%
Mã SP: TLB-280DB

Từ Khóa

Sản Phẩm Liên Quan